Národný endokrinologický a diabetologický ústav, n.o.

Adresa: Kollárová 282/3, 034 91 Ľubochňa, Slovensko
MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
Špecializácia: endokrinológia
Kontakt: peter.vanuga@nedu.sk | 044/4306 105

V. interná klinika LFUK a UNB - Nemocnica Ružinov

Adresa: Ružinovská 6, 821 04 Bratislava, Slovensko
doc. MUDr. Martin Kužma, PhD.
Špecializácia: endokrinológia
Kontakt: kuzma@ru.unb.sk | 02/ 48 234 639

I. interná klinika LFUK a UNB - FN Kramáre

Adresa: Limbová 5, 833 05 Bratislava, Slovensko
MUDr. Ľudmila Trejbalová
Špecializácia: endokrinológia
Kontakt: ludmila.trejbalova@ousa.sk | 02/59 542 438, 02/59 542 773

I. interná klinika Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura

Adresa: Trieda SNP 1, 040 11 Košice, Slovensko
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
Špecializácia: endokrinológia
Kontakt: ivica.lazurova@upjs.sk | 055/6403 954, 055/6403 503

MUDr. Hedviga Wágnerová, PhD.
Špecializácia: endokrinológia
Kontakt: hedviga.wagnerova@unlp.sk | 055/6402 261