Ako sa prejavuje?

Akromegália je ochorenie spôsobené nadprodukciou rastového hormónu a následne zvýšenou koncentráciou inzulínu podobného rastového faktora, po ukončení rastu; teda u dospelého človeka.

Znamená to, že ide o rast koncových častí tela (prsty, ruky, nadočnicové oblúky, sánka, horná časť lebky) v dospelom veku.

Pomenovanie akromegália je odvodené z gréckych slov „akros“ – krajný a „megalos“- veľký, bolo navrhnuté známym francúzskym neurológom Pierre Márie, ktorý publikoval popis tohto ochorenia v roku 1886.